Historie firmy Marta spol. s r.o.

MARTA společnost s ručením omezeným  byla založena 16.dubna 1991 čtyřmi společníky se záměrem zahájit výrobu a distribuci pečiva (mimo chleba) a maloobchodní prodej. To se podařilo zakoupením objektu v Dobrušce v Domašínské ulici a jeho následnou rekonstrukcí. 15.10.1991 byla zahájena výroba.

Od té doby došlo k rychlému rozvoji firmy což dokumentuje například nárůst zaměstnanců od roku 1991, kdy jsme začínali se sedmi zaměstnanci a v současné době pracuje v naší firmě 107 zaměstnanců.

 

Vývoj výrobních a prodejních prostor:

V červenci 1993 jsme zahájili provoz cukrárny v Pulické ulici v Dobrušce, v roce 1996 jsme odkoupili a zrekonstruovali na pekárnu objekt bývalé prodejny Jednoty v Trnově.

V roce 1998 jsme odkoupili areál bývalého mlýna v čp. 138 v Dobrušce, kde jsme na podzim roku 1998 provedli rekonstrukci jedné jeho části pro výrobu chleba.

V červnu roku 1999 jsme převzali pronájem výrobny lahůdek a polotovarů od firmy PRAMEN IK VÝCHOD a.s.Trutnov v Nádražní ulici čp. 606 v Dobrušce, čímž jsme rozšířili sortiment a zkompletovali tak nabídku na pekařské, cukrářské a lahůdkářské výrobky.

V roce 2001 jsme provedli další rekonstrukci části areálu v ulici Radima Drejsla, soustředili jsme výrobu pečiva a chleba do jedné haly. Na pekárně v Domašínské ulici jsme zachovali jen noční směnu na výrobu speciálních druhů pečiva a části rohlíků.

V roce 2002 jsme do uvolněných a upravených prostor v Trnově přemístili výrobu knedlíků a polotovarů, do uvolněných prostorů v ulici Radima Drejsla jsme přemístili výrobu lahůdek  a prodejnu MARTA DISKONT a úplně tak opustili pronajaté prostory v Nádražní ulici.

V roce 2005 proběhla rekonstrukce a přístavba cukrárny v Pulické ulici.

V roce 2006 jsme nainstalovali průběžnou linku na výrobu běžného pečiva. 11.12.2006 při úpravě této linky došlo k požáru, při kterém byla větší část zařízení zničena. Poškozena byla průběžná pec, budova pekárny a uskladněné zásoby. Provoz byl obnoven 7.1.2007 s použitím původního zařízení. Během roku 2007 jsme tuto linku opět uvedli do provozu.

V roce 2008 jsme rozšířili prodejnu čp.358 v Dobrušce. Nově přistavěnou část jsme spojili s objektem bývalé pekárny v jeden prodejní komplex. Maloobchodní prodej byl přerušen na dobu 4 měsíců.

V roce 2009 jsme přesunuli výrobu knedlíků a polotovarů z Trnova do zrekonstruovaných prostor do Dobrušky do ulice Radima Drejsla čp.138. V průběhu roku 2010 došlo k obměně vozového parku koupí.

V současné době společnost provozuje výrobu ve 2 vlastních objektech a zajišťuje prodej především vlastních výrobků v 9 podnikových prodejnách a ve 2 pojízdných prodejnách